Lasererfaring.no har flere lesere enn en vanlig web side!

februar 16, 2015  |  Erfaringer

www.lasererfaring.no har flere lesere enn en normal web side!

Lasererfaring.no har idag flere nye lesere hver uke enn en vanlig registrert web side. Siden har også blitt forsøkt kjøpt opp av aktører som vil skape en kontinuerlig informasjons flyt til dette segmentet i markedet. At siden irriterer noen navngitte aktører vises også ved at man blir blokkert fra selskapenes web sider!

Gjennom 2013 og 2014 har siden hatt ca 3600 visninger til nye lesere og en hel rekke gjengangere som bruker tid på siden mere enn en gang. De fleste surfer gjennom på sidene og bruker i snitt i overkant av 2 minutter, mens mange bruker 8-12 minutter på siden slik at de får med seg informasjon.

Lasererfaring.no får en rekke henvendelser fra positive opplevelser og negative opplevelser. Websidens profil går mere ut på å tilrettelegge for hva vi oppfatter er mangel inne informasjon og kommunikasjon. Dessverre er man ikke flink nok til å søke råd og erfaring når det kommer til denne type svært personlige saker.Det er ikke slik at skadene skjer ved operasjon alene. Senskader, skader som kommer straks etter operasjonen og forventnings styring er noe man ikke hensyn tar i konsultasjon med legene.

Dette mener vi er et sentralt punkt når man tenker risiko. Hvem betaler for mulige skader, hvordan blir dette organisert, hvem har oppfølgings ansvar, er dette er prosess hos den som tjente penger på pasienten, forsikrings ordninger utover NPE (som kun betaler småpenger) osv.

 

Hvorfor er alle tilgjengelige referanser utelukkende positive?

desember 3, 2014  |  Erfaringer

Det er faktisk slik at markedsføring ofte kan være misvisende. På web sidene til mange selskaper og i dette tilfellet til Argus Syn så henviser de til «Hva pasientene sier»!

Første man får fram er sangeren Jørn Hoel som er kjempefornøyd med sin operasjon og føler en ny hverdag. Det tror jeg helt sikkert er riktig, men dessverre er der tilfeller av de motsatte. DER ute finnes det mange som ikke er like happy umiddelbart etter operasjonen eller faktisk noe som oppstår lenge etter operasjonen.

Laser erfaring har gjennom det siste året fått mange som leser denne web siden og vi er ikke ute etter hindre laser operasjoner. Vi ønsker kun å sette fokus på at der er selskaper som har tjent urimelig mye penger takket være de mange som har hatt en positiv operasjon og på bekostning av de som ikke har hatt det. Den siste gruppen blir sjelden ivaretatt av den som opererte. Laser erfaring har navn på mange som melder at de ikke er fornøyd med operasjonen og dessverre er flertallet fra Argus Syn. mange har tatt kontakt da de mener at ledelsen i Argus visste at selskapet ville gå konkurs og oppstå i ny hamm. Ledelsen kjøpte så tilbake sitt livsverk og lot Venture selskapet blø, noe en hel rekke pasienter også gjorde da de hadde blitt informert og operert av den samme ledelsen som ga dem Livstids garanti! Dette fikk de nesten helt opp til konkursdagen!

Her er fortsatt et stykke mellom hvilke forpliktelser Syns klinikkene påtar seg og hva de egentlig burde påta seg og da vel kjent med Pasientskade erstatting som er svært begrenset! Private Helseforetak skulle vært pålagt å tegne egne tabbe forsikringer som gjør at en uheldig pasient  kunne velge bort å havne i den offentlige helsekøen, men kostnadsfritt søke hjelp et annet sted. Dette hadde vært god markedsføring.

Argus framstår i egen reklame som det senteret i Norge med lengst erfaring, beste tilbud og resultat. Man kan faktisk kjøpe Gavekost og gi til en venn for derav påvirke sterkt til en synstest, som med klart mål skal ende opp i en syns operasjon. Fantastisk uheldig måte å gå fram på. Det må ikke være pengene og rabatter som velger tjenesten, men sikkerheten på resultatet eller oppfølging etterpå.

God Jul med harde pakker sier vi, ikke la deg lure inn i samtaler som har et annet alibi en det beste for deg selv.

Behov for Lasererfaring.no

april 8, 2014  |  Erfaringer

Hei, blir litt sporadisk oppdatering av siden. Derimot kan vi opplyse at vi fra starten og fram til denne uke har hatt nesten 3000 personer som har besøkt web siden. Noen er gjengangere, mens de aller fleste er nye. Statistikken viser at der er flere som følger siden når den blir oppdatert.

Vi får mange tilbakemeldinger på hva som er skrevet på siden og her er det mest ros, men vi skal ikke underslå at vi også får ris. De aller fleste som er misfornøyde med hva vi sier og skriver er forholdet til at de selv er veldig fornøyde med eget resultat. Denne siden startet ved at noen hadde negative opplevelser hos Argus, som senere viste seg å gjelde flere klinikker. Behovet for å forstå den mulige risiko og det informasjons behov som klinikken er pålagt å gi har vært sentralt. Videre har det vært et viktig å faktisk opplyse om at Norsk Pasientskade Erstatting (NPE) ikke har den økonomiske løsningen for dere om uhellet opptrer. Det må dere i samarbeide med klinikken faktisk opprette selv!

Dette kom klart fram i flere saker hvor Argus og Memira har vært involvert. Argus fikk kritikk for sin markedsføring og senere at de lovet Livstids garanti, gikk konkurs og tilbudet forsvant.

Håper at de artikler som ligger ute på siden kan gi opplysning på valg av sted for korreksjon av synes. Vi har tidligere anbefalt ABC Synssenter i Larvik/Oslo. Ser at deres navn dukker opp i faglitteratur og med positive refleksjoner. Vi får fortsatt negative tilbakemeldinger på personer som føler seg lite vel etter operasjon hos de største selskapene tidligere benevnt.

Igjen gjør en jobb av valg av leverandør for dine syns korrigerende behov, se på store og små.

 

 

En kort oppdatering

mars 4, 2014  |  Erfaringer

www.lasererfaring.no har som mål å sette fokus på erfaringer man har eller får ved Laseroperasjoner i Norge. på bakgrunn av det antall seere som er inne på våre sider så er det helt klart for oss at behovet for relevant informasjon ved laseroperasjoner er tilstede.

En laser operasjon kan være helt fra suksess til katastrofe. Heldigvis er det slik at de aller fleste opplever suksess i mere eller mindre grad, synet blir bedre, vekk med briller og kontakt linser. Man kan hoppe i sjøen og fortsatt se de som vinker til deg på basseng kanten, eller en regntung dag på sjøen og brillene er borte synet er fortsatt bra.

Dessverre er det ikke alltid slik og vi får en rekke henvendelser som vi gjerne skulle skrevet mere om, men som de aller fleste handler om mangel på informasjon, mangel på oppfølging og til sist de som faktisk får nedsatt syn og trenger annen hjelp.

Syns klinikkene har blitt bedre i sitt fokus på relevant informasjon. Flere gjør undersøkelser både før og etter selve operasjonen for å sørge for at kundene får det de trenger. En kunde eller mere en pasient er sårbar. Man beveger seg i ukjent terreng og derfor er det viktig at Legene eller de som snakker med kunden gir så god informasjon som mulig. Det letteste er informasjon som man trenger når alt går bra. Verre er det når det ikke går bra, det skjer og faktisk er det mange som er lite fornøyde, selv om synet er mye bedre. Flere av disse problemene er lettvint forklart av legene. Vi ser en video på You Tube fra Argus hvor man nesten avviser «problemer» med at får du tørre øyne så fikser vi det med øyedråper, nedsatt nattesyn vil bli bedre og betennelser fikser vi med antibiotika! Det er ikke slik. Tørre øyne er et problem, dråper kan hjelpe, men flere har dette problemet om morgenen og det kan faktisk gjøre vondt. Nedsatt nattsyn er et problem og det blir ikke bedre, fakta er heller at man lærer å leve med problemet! Betennelser i øyet betyr at man egentlig har fått en infeksjon ofte av en ukjent årsak. Det som er helt sikkert er at årsaken ligger i absolutt de fleste tilfeller  på grunn av operasjonen. Da sannsynligvis ikke i at en laser har operert deg og mistanken om urent utstyr, det bare skjer!

Det er her vi mener at klinikkene har drevet med propaganda mot klinikker utenfor landet. Vi sier ikke at man skal storme til Tyrkia eller India fordi det er billigere, men konsekvensen av en mislykket operasjon hvor klinikken ikke selv kan ordne opp i forholdet , havner i den offentlige helse kø. Det er her man skal opptre varsomt. Klinikkene bør tilby hjelp på deres risiko og kostnad der hvor de selv ikke er tilstrekkelige.

Vi skal forsøke å følge opp de henvendelser vi får og de av dere som gjør det blir gjerne direkte kontaktet. Det er ikke alltid nødvendig å gå ut i offentlighet. Dessverre er det noen få Klinikker som til stadighet går igjen og hvor kundene føler at de var lite forberedt på resultatet. Videre har det vært mange som stiller seg uforstående til Livstids garantier gitt av klinikker uten at dette egentlig er laget ordninger for  Argus kommer stadigvekk opp som tema. Det vi undres over er hvordan Argus`s  gamle og nye ledelse som stort sett er samme personer ikke så hva som kunne skje. Gjentar meg selv dette er kritikkverdig og en omgåelse av troverdig markedsføring.

Å selge med rabatt gir ikke nødvendigvis det beste resultat!

Artikkel i Dagbladet

november 4, 2013  |  Erfaringer

Dagbladet hadde på lørdag den 2 november 2013 en artikkel som omfatter Laserbehandling og hva man skal være oppmerksomme på. Mye av det som er beskrevet er tidligere beskrevet her. I artikkelen  http://www.dagbladet.no/2013/11/03/tema/pluss/helse/laser/30108393/ kan man lese om hvordan denne operasjonen ikke fikk det ønskede resultat. Videre blir det bekreftet at en ytterligere ny operasjon kan forbedre synet noe, selv om Christiansen er noe skeptisk og avventende. Vi vet forøvrig at Dr. Stojanovic har kontakt med Christiansen i forholdet til denne muligheten og at en operasjon blir vurdert. Dette forholdet har flere sider som både er av medisinske områder som økonomiske områder. Fakta er at kostnadene ved en slik operasjon må Christiansen selv dekke utover at det offentlige dekker noe. Argus som er konkurs tok ikke initiativ til å dekke denne type mulige kostnader!

Artikkelen viser også til en uttalelse fra Argus Syn AS ved Willy Pettersen, som klart påpeker at de har ikke gjort noen feil. Oss bekjent så har ikke striden stått om hvor vidt skaden i Christiansens øye skyldes selve operasjonen og eventuelle feil ved denne. Christiansen har sagt at når en feil oppstår så er der flere erfaringer ved dette. Derimot at skaden er en konsekvens av at man gjennomførte en operasjon er ingen i tvil om!

Først går kritikken på at han ikke ble fulgt opp da han ringte klinikken dager før planlagt konsultasjon

Ved konsultasjon var der ingen lege tilstede (kun optiker)

Etter behandling for betennelse i Hornhinnen og skaden var et faktum så ble Christiansen oversendt til det offentlige (Ullevål)

Der var ingen «back up» plan i privat regi av Argus hverken medisinsk eller økonomisk. Christiansen har i ettertid fått ta alle kostnader selv.

Svært dårlig oppfølging av nevnte lege etter at Ullevål også konkluderte med at her er det ikke mulig med en rask løsning om noen i det hele tatt.

Da Norsk Pasientskade Erstatting (NPE) og advokat ble involvert så har Argus ved Willy Pettersen knapt nok noen gang svart uten utallige purringer. Dette gjelder både til Christiansen`s egen advokat, saksbehandlere i NPE og diverse tilsyn.

Om Willy Pettersen ikke har gjort noen feil så kan han og Argus gjerne mene det, men da har man heller ikke forstått hva saken dreier seg om!

Strategi om å forlenge prosessen slik at saken ikke kom opp for sivil rett. (anke strategi)

For de av dere som vurderer Laseroperasjon, velg helheten ikke produksjons metoden eller kostnadene, men hele leveransen fra første konsultasjon til oppfølging av operasjonen og da ikke minst hva man vil gjøre om man har uflaks. Christiansen hadde uflaks som Argus betegner det. En alvorlig skade for den det gjelder, men ikke mere alvorlig enn at det i Argus`s kvalitetsikrings system framkom som Avvikmelding 18 mnd etter at skaden ble identifisert.

I reportasjen gjør Pettersen et nummer av at han var ansatt i Argus og senere fikk kjøpe konkursboet. Han «glemmer» at Argus Øyeklinikk i 2007 ble solgt til et Venture selskap for en sum på +- 100MNok.  Av denne summen fikk et selskap heleid av Pettersen og nærstående en sum som sikkert er nær 90% av transaksjonen. At han fikk kjøpe tilbake selskapet for 10MNok (10 %) er sikkert i hans øyne rettferdig. Er ikke sikker på at  de som siden 2007/08 og har forsøkt å drive dette er like fornøyde med investeringen og hvordan dette utviklet seg.

 

 

 

Erfaringer med Lasererfaring.no

oktober 22, 2013  |  Erfaringer

Siden denne siden ble opprettet så har vi hatt 15-20 personer som er inne på siden og går gjennom innleggene hver uke. Dette er egentlig veldig bra dekning da vi også registrerer at i stor overvekt er de som er inne på sidene nye lesere. Vi får ut statistikk som viser oss hvor leseren kommer ifra (geografisk) og detaljer om hva man er mest interessert i.

Vi har hatt noe pågang på post siden vår hvor man ønsker innlegg skrevet av andre og det vil vi etterhvert gjøre.

Denne siden har hatt som utgangpunkt å fokusere på de utfordringer og problemstillinger som ligger i private helseforetak generelt og i Argus Syns klinikk AS spesielt. Det siste fordi man hadde god innsikt i noen av de problemstillinger noen pasienter belyste for oss innledningsvis.

Det å informere slik at man kan unngå de samme problemer i framtiden for andre mulige pasienter er for oss viktig motivasjon.

 

Om noen av våre lesere ønsker kontakt så send oss en mail.

Jussens Venner og Høyesteretts dom over Argus Synsklinikk

oktober 15, 2013  |  Erfaringer

I siste nummer av Jussens Venner (http://www.idunn.no/ts/jv/2013/05/pdf) kan dere lese et resymé fra Høyesteretts rettsavgjørelse vedrørende Johnny Christiansen vs Argus Syns klinikk. Saken dreier seg om at Johnny Christiansen som fikk en betennelse i Hornhinnen og har et tåkesyn på høyre øye, gikk til sak mot Argus. Argus på sin side hevdet at man ikke kunne kjøre en sak to steder. dvs. i NPE og i offentlig rett. Christiansen vant fram med sin sak og konklusjonen er med riktig juss i bunn at denne type saker kan prøves også i sivilt søksmål.

Argus undervurderte nok pasientens standhaftighet og saken ble tilslutt avgjort i Høyesterett og vil for all framtid stå som en rettspraksis for dette tema. Argus på sin side har gjort det de kunne for å trenere saken slik vi forstår den. Svarer ikke på henvendelser, rotete framstilling og til slutt gikk selskapet konkurs for å dukke opp igjen med nesten samme navn og med samme medisinske ledelse.

Vi har ved tidligere innlegg gitt veldig klare råd til alle som skal gjennom denne type operasjoner å sikre seg at foretaket har forsikringer som dekker eventuelle skader. Dette gjelder forsikringer utover NPE. Den offentlige dekning er beløp som knapt nok dekker flybilletten til der du bor. Skulle det være behov for å gjennomføre tiltak som er av betydelige beløp og kanskje ikke engang i Norge så er det viktig å kjenne til at Foretaket har en «tabbeforsikring» eller annet som kan hjelpe på vei.

Et råd på veier gjelder også framgangsmåten i en slik sak. Det er sannsynligvis ikke bare nok å gå til sak mot Foretaket, men også direkte mott behandlede lege. Legen har sin egen forsikrings ordning, mens selskapet har en annen. Som oftest er den betalt i begge tilfeller av Foretaket.

I denne type tilfeller gjelder det å være observant.

I Jussens Venner finner dere også utøvende Advokat for Christiansen. I denne type saker er det spesielt viktig med riktig kompetanse.

 

Laseroperasjon og erfaringer

september 9, 2013  |  Erfaringer

Takk for alle henvendelser som kommer til denne web siden. Vi forsøker å svare så raskt vi kan direkte til den som henvender seg til oss.

Et av de tema som blir ofte belyst er fokusert på dette å gjennomføre denne type operasjoner i utlandet. Ofte er rasjonale for å gjøre det økonomi. Ofte er argumentene til de private aktørene at det må dere aldri risikere da forsikrings ordninger og komplikasjoner ikke lett lar seg ordne om operasjonen har vært gjennomført utenfor Norge.

Det norske systemet er at man nå har fått Norsk Pasientskade Erstatting (NPE) som skal først ta imot et søksmål fra den enkelte pasient.  Alle de offentlige og nå de private helseforetakene betaler sin forsikrings premie her. Det kan vise seg at de private har fått en kjempe-deal da flere av dem sannsynligvis ikke har en privat dekning gjennom et forsikrings selskap. Sannsynligvis har den enkelte lege en «tabbeforsikring» gjennom Legeforeningen!

NPE opererer med småpenge erstatting i forholdet til hva man egentlig taper. Tapt syn gir en uførhet på +-10%. Pengebeløpet man kan få er sikkert ikke veldig mye over 20-30 000 kr. som ikke engang dekker de faktiske kostnader og eventuelt tapt inntekt! Om det viser seg at det private helseforetaket har opptrådt klanderverdig eller har tabbet seg ut så er det jo mye bedre at de slipper unna med en billig forsikrings premie til et kollektiv enn å måtte risikere å betale dyrt til en privat forsikrings aktør med mye bedre dekning.

Fakta kan være at denne utenlandske stygge farlige aktøren faktisk har mye bedre og ikke minst en mer åpen Forsikrings ordning enn hva man har i Norge. De private har jo egentlig ikke veldig mange valg til å fikse ting enn medisiner, behandling og vips så er man blitt en pasient i det offentlige.

Konkursen i Argus Øyeklinikk AS er et typisk tegn på en slik penge etikk greie. Selskapet ble solgt til grunder og lege av senteret etter at han selv hadde solgt til investor noen år før!. Dette gikk etterhvert ikke bra og selskapet byttet raskt navn i noen dager for å dukke opp igjen i gammel hams men med nytt navn Argus Syn AS. (ser dere noen forskjell?)  Argus Øyeklinikk og saken med Christiansen viser oss at man skal ikke sitte å vente på en avgjørelse i NPE, men faktisk kjøre sak parallelt i rettapparatet for gjennom dette få prøvet saken av en tredje part. (ref dom i Høyesterett)

Vår erfaring er nå at man bør sikre seg ved dokumentasjon at selskapene har dekning som selskap utover NPE. NPE bruker forøvrig lang tid på sin saksbehandling og dere kan være sikker på at med litt trenering fra flere parter så blir det fort en sak som foreldes. Derfor sikre seg gjennom parallelle prosesser.

Vi tror at svært mange har best nytte av å bruke det norske helsevesen også private. Men for mange kan det også være bra og reise ut da konsekvensen sikkert ikke er større enn om man gjør en operasjon her hjemme. Bare gjør research og knytt opp referanser. Her som i andre bransjer finner man useriøse aktører. Argumentene og forsikringer og skader og behandling er sannsynligvis ikke verre der som her igjen om man har tatt sine forehåndsregler.

 

Risiko ved Lasik operasjon og andre laser metoder

august 1, 2013  |  Erfaringer

Der er mange der ute som leter på nett etter rapporter eller noen som mener noe om laser operasjoner. Vi har ved gjentatte anledninger meddelt at selve risikoen for Laser operasjonen er en lav-risiko operasjon. Vi har forsøkt å fortelle at forventningene til resultatet står i forhold til den informasjonen man får i forkant av operasjonen. Konsekvensen av en operasjon er alt fra at man er 100 % fornøyd til at man er svært misfornøyd. Risiko elementet må håndteres på en annen måte da dette er faktiske komplikasjoner som i sin ytterste konsekvens kan føre til at man blir blind. (Vi har ikke funnet rapporter om dette)

Tall i vedlagte studie fra USA sier at under 1% av alle som har gjennomgått en operasjon får et resultat som medisinsk sett er betegnet som risiko, og pasienten er ikke fornøyd og vil heller ikke bli det. 5% melder tilbake at de er misfornøyde med resultatet, men da er vi raskt tilbake til forventningen. I USA er konsekvensen av å «overselge» denne type tjenester svært ubehagelig for den private klinikken. Dette være seg informasjon i forkant generelt og selve operasjonen spesielt! Private helseforetak i USA har derfor en ikke ubetydelig «Tabbe forsikring» som vi egentlig ikke har i Norge. Her blir man ved en mulig skade sendt videre inn i den offentlige helsekø og erstatning skal legges til NPE (Norsk Pasientskade erstatting) altså betaler fellesskapet for private klinikkers eventuelle tabber!

I samtaler med noen av de som er blitt operert så viser det seg at norske private foretak som foretar denne type operasjoner så blir kun noen få av de områder som faktisk kan påvirke deg kort tid etter operasjonen, de som varer litt lenger og til sist de varige som man må leve med. Informasjonen som blir gitt forteller oss at man stort sett sier at alle risikoer kan håndteres på en «enkel» måte. Stort sett er dette korrekt, bare med den konsekvens at der hvor man ikke klarer å komme i mål så er konsekvensen ved at man får nedsatt syn eller ubehag over tid svært stor.

På www.youtube.com finner man flere videoer som viser hvordan man presenterer Laseroperasjon som en helt enkel sak, noe den sannsynligvis også er. Argus Syn hadde flere presentasjoner lagt ut i dette fora og risiko er en av dem. Sammenligner dere denne video mot teksten i Allaboutvision så kan man tro at man egentlig ikke er flink nok til å styre forventninger etc.

http://www.youtube.com/watch?v=OCVtfF_gdA4&list=UUFVmzSVy0GxhaBHvekSPZ3w ( Argus Syns klinikk AS og Willy Pettersen som er den i Norge som har utført flest laser operasjoner iflg. markedsføringstall) På slutten snakker han om infeksjoner som behandles med antibiotika eller krem. Fakta er at om dette ikke virker så kan en konsekvens være at man får varig syns reduksjon og verre. Ser man på neste lenke som omtaler infeksjoner i Hornhinnen så er det et svært viktig moment og det er at jo raskere man kommer til lege og blir tatt under behandling jo større sjanse for å oppnå er resultat. Dette ville vi ønske å informasjonen var mye mer presis på. Symptomer, action!

http://www.allaboutvision.com/visionsurgery/lasik_complication_1.htm (Allaboutvision gir et bilde over hva man skal tenke på av forskjellig problemstillinger, hvor de fleste ikke er definert som risiko hos oss, men kanskje er uventede hendelser)

 

 

Laseroperasjon har ingen ødeleggende effekt på Hornhinnen over tid

juli 31, 2013  |  Erfaringer

Flere har spurt om der finnes en undersøkelse eller studie som sier noen om mulig negativ effekt av en laser operasjon over tid. Studier gjort i 2009 ve Mayo Klinikken i USA viser at det ikke er påvist negativ utvikling av Hornhinnen og det er jo Gode Nyheter for alle de omkring 20 000 personer som opereres i Norge hvert år.

De eventuelle negative konsekvenser som framkommer i vedlagte web lenke er at man kan oppleve et «annet syn» enn det man hadde. Dvs. man kan oppleve dårlig nattesyn, lyse ringer rundt objekter og dårligere kontrast. Heldigvis er det slik at øyne å hjerne snakker sammen og konsekvensen av dette er at hjernen prosesserer og utligner de data som kommer fra øynene våre. Konsekvensen av dette er at hjernen filtrerer vekk «støy» og gir et bedre og bedre bilde gjennom erfaring.

Dette er samme konsekvens som man får når man hører irriterende lyder. En gresshoppe i spill kan være spesielt irriterende, men over noe tid vil hjerne filtrere vekk lyden og man hører den faktisk ikke lengre til tross for at den fortsatt er der.

Vi kommer stadig vekk tilbake til at med tidsmessig riktig utstyr og god kirurgi så er laseroperasjon en ikke høyrisiko operasjon, men man skal justere forventninger. Tilbakevendende punkter er kvalitetsikring, klinikkens forsikringsdekning, Norsk Pasientskade Erstattning tildeler småbeløp i forholdet til skaden (øye 20 000 kr. ++) og legens rykte. Dagbladet av 4 mars 2013 sier at nær 20 % er misfornøyde. Denne type % andel må korrigeres med at forventningene er for høye og noen av klinikkene overselger resultatet. Legger man listen på rett nivå så blir misfornøyde kunder redusert, er vår påstand.

Derfor er det synd at noen klinikker lokker med gode betalingsordninger og rabatter hvis man betemmer seg innen en gitt tid. Konsekvensen av dette er at for mange føler det direkte på lommeboka og lar den bestemme før man egentlig har blitt moden for avgjørelsen!

http://www.forskning.no/artikler/2009/november/234087

Les artikkel som egentlig var svært god. Uttalende lege fra Universitetsklinikken for Nord-Norge og som også arbeider ved Synslaser AS er en av dem som gir et solid inntrykk.